نمایش 1 - 8 از 9 نتیجه
# نام و نام خانوادگی h-index استنادات i10-index مؤلفین همکار
مجتبی بیگلری 14 1012 17 13
امیرمحمد جدیدی 5 69 1 2
ایرج جعفری گاوزن 4 49 0 0
مهران رجبی زرگرآبادی 18 823 22 16
روح الله رفعی 21 1259 35 15
سعادت زیرک 4 59 1 7
سیف الله سعدالدین 45 7770 105 28
فرهاد طالبی 17 1692 22 20
محمد صادق ولی پور 41 4000 75 50
# نام و نام خانوادگی h-index استنادات مقالات مؤلفین همکار
مجتبی بیگلری 12 789 28 36
امیرمحمد جدیدی 3 45 8 12
ایرج جعفری گاوزن 3 15 6 14
مهران رجبی زرگرآبادی 14 580 39 36
روح الله رفعی 18 954 53 47
سعادت زیرک 2 34 8 15
سیف الله سعدالدین 38 5889 149 120
فرهاد طالبی 14 1201 26 25
محمد صادق ولی پور 36 3151 98 98
Top